infopte.jgre@gmail.com

ARCHIVO

 

   

Esta Obra está bajo

una licencia de

Creative Commons

 Creative Commons License

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Documental

Partidos políticos

Partido de los

Trabajadores de España

Galicia

Atención: el tiempo de descarga de los documentos depende del número de páginas
                 
Nombre del documento
Autoría
Fecha 
Epígrafes
Nº pág
Notas diversas
Informe sobre Galicia   Fernando Solla y Luís Burgos  
2 de xaneiro de 1980
 
 • A xeito de introducción
 • Algunhas consideracións de carácter estratéxico
 • Papel de Galicia na crise
 • A dereitización do Goberno. A UCD lexisla 
 • _ Estatuto do Traballador
 • _ Estatuto do Leite
 • O bloque social maioritario
 • Principais eixes da nosa política para avantar cara o Goberno galego
 • _ A loita autonómica. O federalismo. A autodeterminación
 • _ Irmandade Galega
 • _ A cuestión sindical
 • _ A cuestión universitaria
 • _ Breves notas encol da "cuestión da mocedade"
 • _ A cuestión feminista
 • Algunhas cuestións relativas o Partido
 • _ A situación actual
 • _ Unha organización interna eficaz
 • _ Algunhas cuestións relativas a relación Partido-Organizacións de masas 
 • _ Encol de estilo de traballo e funcionamento
43